son dakika
29 Kasım 2015 Pazar
Ana Sayfam Yap
SALAHADDİN DAL

E-Posta:

ATATÜRK VE CUMHURİYET

Dün ve bu günün cengaver Türk kahramanlarına bakıldığında, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, son kahraman olarak tarihe kaydı görülmektedir. Batılı ulusların lider söylemlerine bakıyoruz son kahramanımız hakkındaki sözleri küçümsenmeyecek kadar büyüktür. Başlta Sovyetler Birliği olmak üzere,Fransa,İtalya,İngltere ve A.B.D. liderlerinin "BÜYÜK MÜTEFEKİR BÜYÜK LİDER BÜYÜK KOMUTAN DERKEN GIPTA İLE BAHSEDİLİRKEN" ülkemizdeki anti ATATÜRKÇÜLER, sadece "HİLAFETİ VE ŞERİATI İSTEYENLERDİR" 

Oysaki, ATATÜRK düşüncesiyle, büyük ve geniş araştırmalarıyla, silah arakadaşlarıyla kollektif bir fikir etrafında birleşmek ve bütünlük oluşturmak suretiyle, daha doğrusu bütün dünyaya örnek olacak ölçütleriye "CUMHURİYET" e karar kılmıştır. Buda medeni alemin takdirlerini kazanmıştır. "ÖZGÜRLÜĞÜN, EŞİTLİĞİN, REFAHIN, İNSANCIL DUYGULARIN GALEBE ÇALDIĞI SOSYAL HUKUK DEVLETİNİN BİZATİHİ SİMGESİ" OLMUŞTUR. TÜRK MİLLETİNİN MUASSIR MEDENİYET SEVİYESİNE ULAŞMASINI LAİK GÖRMÜŞTÜR. Ayrıca, ulusal terbiyeyi ikiye ayırarak halisane düşüncesine adeta TÜRKİYE CUMHURİYETİNE armagan etmiştir. ATATÜRK DERKİ; "BİZ TERBİYEYİ İKİYE AYIRDIK DİNİ VE MİLLİ. DİNİ TERBİYEYİ AİLEYE BIRAKTIRK, MİLLİ TERBİYEYİ DE DEVLETE bıraktığını telafüz ederek milli ve dini karekterini de izhar ediyoır.

CUMHURİYET SONRASI
VE İSYANLAR?

Osmanlı İmparaorluğun dağılmaya yüz tutmasıyla başlayan ve yer yer işgal altına giren Türkiye manzassı itibariyle çok hazin tablolar oluşturmuştur. Doğuda Sevyetler Birliği, Batıdan İngilizler, İtalyanlar,Fransızlar,"HATAY,GAZİANTEP,KAHRAMANMARAŞ,ŞANLIURFA" düşmanın çizmesi altında inlerken, o günün namüsait şartlarına rağman, ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARIYLA birlikte kurtuluş savaşını başlatmış ve ülkemiz düşmanlardan temizlediğinin hemen akabine çeşitli isyanlarla karşı karşıya kalınmıştır.
Örneğin, Şark isyanıyla bilinan Şeyh Sait isyanı. 12-13.Şubat.1925 te DİN ELDEN GİDİYOR BAHANESİYLE girişilen hareket ciddi sıkıntılar yaratıyor. Günün Başbakanı Fethı OKYAR, ikili oynaması nedeniyle görevden uzaklaştırılmak isteniyor yerine İSMET İNÖNÜ GETİRMEK İSTENİLİYOR. Ancak İSMETPAŞA buna itiraz ediyor. Atatürkle ihtilafa düşüyor. Ne varki Atatürk büyük devlet adamı tehlikeyi seziyor. "DİYORKI, "İSMETPAŞA BİZ BU DEVLETİ BERABER KURDUK DEVLET DAĞILIYOR GELMEK ZORUNDASIN" ve işin vehametini anlatıyor. İSMETPAŞA 3 ŞARTLA KABUL EDERİM DİYOR. 1. TAKRİRİ SÜKUN KANUNU ÇIKACAK,2.ÖRFİ İADARE İLAN EDİLEÇEK, 3. İSTİKLAL MAHKEMESİ KURULACAK.teklif silah arkadaiları ve Atatürk tarafından kabul ediliyor. Bu kez Fethı Okyar Başbakanlıktan istifa etmiyor.Hükümet aleyhinde GENSORU önergesi veriliyor ve hükümet 60 karşı 90 oyla düşürülüyor ve İSMETPAŞA BAŞBAKANLIĞA getiriliyor.
ATATÜRK ün Cumhuriyet kadrosu ve silah arkadaşları o tarihte var olan bütün isyanlar bastırılıyor, ve ülke bütünüyle huzura kavuşuyor.Köylüsü,kentlisi,şehirlisi güven içinde yaşıyor. Yeni savaştan çıkmış bir millet bir devlet, bir yandan kartla "şeker,gazyagı,sümerbank basması" halkına dağıtırken bir yandanda halkının güvenliğini büyük dirayetle sağlıyor. Ağalara, çetecilere,şeyhlere,hırsızlar, eşkiya veya şakilere göz açtırmıyor. "BİR DEVLET MİLLETİN KARARIYLA, İLKESİYLE VE ANAYASASIYLA CUMHURİYETE BAĞLILIĞIYLA ANÇAK YAŞAR".duruma gelebiliyor. 
Bu gün "CENNET VATANIMIZDA" KAN AKIYORSA, ŞEHİTLER GELİYORSA, HUZURSUZLUK HAD SAFHADA AŞAMA YAPIYORSA, CUMHURİYET İLANINDA ÇIKARILAN 2 SAYILI KANUNDAKI MÜEYYİDDELERİN UYGULANMAMASINDAN KAYNAKLANIYOR. Bir ülkede Kanunlar eşlit şekilde uygulanmazsa, devletin otoritesiyle hükümetler varlığını sürdürmezlersa, o ülkede ne HUZUR SAĞLANIR VE NE DE GÜVEN.


2012-11-11 Bu Yazı 651 kez okundu

Son Yazıları

DEVRİMCİ CHP ŞERİATA YELKEN AÇAR Mİ?
DİYARBAKIR ÇALIŞTAYINA KÜRDÜN KAŞLARI NEDEN ÇATIK
BÜYÜK SANATÇI BEYTOCAN DİYARBAKIRDA !....
BATI DA SENDİKALİZM TÜRKİYE DE TAŞARONİZM !...
SİYASETİN FITRATINDA YUH DA VAR YUMURTA DA !...
KÖMÜR FACIASININ KARASI SOMADAN!..
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE TERCİH HALKIN MI?- PARTİNİN Mİ?
1 MAYIS BAYRAMI KUTLU OLSUN !...
YENİ CHP CUMHURBAŞKAN ADAYI GÖSTERİR Mİ ?
DİYARBAKIRDA DİYALOĞ ÇATIŞMACI MI? - BARIŞÇIL MI?
CHP VE ORTANIN SOLU - GÜNDEMİ SARSAN YAZI
HUKUKSAL DÜZENDE SANDIKSAL DEMOKRASİ !...
KÜTÜPHANE HAFTASINDA DİYARBAKIR VALİSİ SN KIRAÇ !...
DEMOKRASİLERDE ULUSAL MI? YEREL Mi?
DİYARBAKIR MİTİNGİNDE BAŞBAKAN AŞK İLAN ETTİ!...
30 MART SEÇİMLERİ YEREL Mİ? GENEL Mİ?
DİYARBAKIRDA SEÇİM KIZIŞIYOR, AMCA YEĞEN BARIŞIYOR, AKP ZAFERE KOŞUYOR!
SEÇİMLER YAKLAŞTIKÇA GÜNEYDOĞU SERTLEŞİYOR MAKAS AÇILIYOR?
HAYDE SEÇİMLER BİR DAHA!...Salahaddin Dal Yazıyor!
DEMOKRATİKLEŞME 5.PAKETİ HALKIN BEKLENTİLERİNDEN UZAK
Yorumar